Algemene voorwaarden
WOLF CABIN

Verhuurder Moens Katrien

Kleine Hees 13, 2230 Herselt

 

INHOUD REGLEMENT


 1. Reglement WOLF CABIN
 2. Reserveringsvoorwaarden

2.1 Betaling en reservering
2.2 Capaciteit WOLF CABIN
2.3 Bezoekers
2.4 Dieren
2.5 Wijziging of annulering
2.6 Veiligheid
2.7 Aansprakelijkheid
2.8 Borg
2.9 Geschillen

     3. Leefregels

3.1 Zorg voor het terrein
3.2 Beperkte toegankelijkheid
3.3 Eindschoonmaak
3.4 Vuur
3.5 In- en uitchecken
 1. REGLEMENT WOLF CABIN

WOLF CABIN, gelegen te Kleine Hees 13, 2230 Herselt, wordt verhuurd door Katrien Moens.

Dit reglement (reserveringsvoorwaarden en leefregels) dient te worden gerespecteerd door alle gasten en bezoekers op het domein. Door het betalen van de factuur verklaart de huurder de reserveringsvoorwaarden en leefregels te kennen en ze te aanvaarden.

     

    2. RESERVERINGSVOORWAARDEN


2.1. BETALING EN RESERVERING

Na reserveringsaanvraag krijg je een betalingsuitnodiging via mail opgestuurd. Het voorschot

(50% van het totale bedrag, waarborg inclusief) dient te worden betaald binnen de 7 dagen na

het ontvangen van de betalingsuitnodiging. Pas na betaling is de boeking definitief. Is het bedrag niet betaald 10 dagen na het ontvangen van de mail dan vervalt de boekingsaanvraag.

Het resterende bedrag dient overgeschreven te worden ten laatste 7 dagen voor aankomstdatum. Bij boeking voor aankomst minder dan 14 dagen dient  bij reservatie het gehele bedrag betaald te

worden.


De prijzen zijn inclusief:

 • verblijf WOLF CABIN
 • prijs voor het aantal personen waarvoor de cabin is voorzien
 • brandhout
 • water- en elektriciteitskosten
 • toeristenbelasting
 • eindschoonmaak
 • administratiekosten
 • eco douchegel en shampoo, eco vaatwastabletten

De prijzen zijn exclusief:

 • bed- en badlinnen
 • laden electrische auto (laadpaal aanwezig, gebruik mogelijk mits vergoeding)

 

2.2 CAPACITEIT WOLF CABIN

Maximaal 4 personen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden. Degene die de reservering boekt en betaalt is verantwoordelijk voor

het naleven van de leefregels en het betalen van de facturen.


2.3 BEZOEKERS

Er zijn geen bezoekers toegestaan op het terrein, buiten diegene die geboekt hebben. Hierop kunnen uitzonderingen worden toegelaten maar deze moeten dan ruim op voorhand schriftelijk zijn aangevraagd door de huurder. Vervolgens moet dit schriftelijk zijn goedgekeurd door verhuurder.

  

2.4 DIEREN

Het meebrengen van (huis)dieren is niet toegestaan op het terrein van de WOLF CABIN

 

2.5 WIJZIGING OF ANNULERING

Elke annulering moet steeds schriftelijk gebeuren. Een aangetekende brief en e-mail zijn geldig. Tot

en met 7 dagen voor je aankomst kan je je reservatie nog wijzigen.

Voor iedere wijziging/annulering door verhuurder WOLF CABIN zelf, vooraf aan je verblijf zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • Verhuurder van WOLF CABIN behoudt zich het recht om je verblijf te annuleren omwille van veiligheidsredenen. Dit kan zijn een weerswaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer.
 • Indien dit van toepassing is zullen we je vragen je verblijf uit te stellen tot een latere datum, die valt binnen de daaropvolgende 12 maanden, of we kunnen het bedrag, door jou betaald, volledig aan jou terugbetalen.

  Indien je op het ogenblik van aankomst zelf weigert/nalaat je verblijf te betreden omwille van welke redenen dan ook zal je geen enkele vergoeding kunnen terugeisen.

   

  2.6 VEILIGHEID

  Gasten en bezoekers:

  Het terrein houdt een zeker risico in omwille van het maken van kampvuur, gebruik van BBQ,

  mogelijke sneeuwval en ijsvorming, bomen... Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid maar zeker voor de veiligheid van je kind(eren).

  Het betreden van het terrein is volledig op eigen risico in geval van volgende situaties: zwangerschap, mensen met een beperking, diabetes, hoogtevrees, somnambulisme, epilepsie, hartproblemen, niet gecorrigeerd verlies van het gezichtsvermogen omwille van veiligheidsredenen en elke andere medische aandoening waarbij de persoon in kwestie de controle over zichzelf kan verliezen.

  Waardevolle voorwerpen:

  Waardevolle voorwerpen laat je best niet achter in je verblijf. De verhuurder van WOLF CABIN  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die gepleegd worden.

  Alcohol, roken en drugs:

  Het is strikt verboden zich "onder invloed van alcohol en drugs" te bevinden in de WOLF CABIN, op de terrassen, aan de vuurplaatsen en aan de BBQ.

  Roken in de WOLF CABIN is strict verboden.

  Je kan roken op het terras maar het is strikt verboden om peuken in de natuur achter te laten. Het is verboden te roken wanneer een code rood of oranje door de brandweer is uitgegeven.


  2.7 AANSPRAKELIJKHEID

  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het domein en/of in de WOLF CABIN;
  • Bij het niet juist gebruiken van de WOLF CABIN en het niet juist achterlaten van de WOLF CABIN kan de verhuurder aanvullende (schoonmaak-/herstel-)kosten aanrekenen;
  • Ongevallen;
  • Het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein;
  • De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor de verhuurder van de WOLF CABIN en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig zaak die zij onder zich hebben.

  Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, verklaar je te beseffen dat je verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voortvloeien: wisselvallige weersomstandigheden, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de

  nabijheid van de WOLF CABIN, terrasen, kampvuurplaatsen, parking.


  2.8 BORG

  Als er geen schade, uitzonderlijke schoonmaakkosten of verlies kan worden vastgesteld, wordt de borg van 300 euro binnen de 14 dagen teruggestort. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behoudt WOLF CABIN zich het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden.


  2.9 GESCHILLEN

  Alle klachten in verband met je verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs

  binnen 30 dagen na je verblijf verzonden worden.

  Alle geschillen omtrent de naleving van dit reglement zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen en volgens het Belgisch recht.       3.LEEFREGELS


  3.1 ZORG VOOR HET TERREIN

  • Draag zorg voor gebouwen, materiaal, meubilair en plantgoed
  • Spring zuinig om met water en energie
  • Laat nooit afval achter, werp nooit afval op de grond
  • Huisdieren zijn niet toegelaten
  • Een geluidsinstallatie is bedoeld voor eigen groep, pas het volume aan. Respecteer de stilte tussen 22 en 8uur.


  3.2 BEPERKTE TOEGANKELIJKHEID

  • Auto's dienen geparkeerd te worden op de parking.

   

  3.3 EINDSCHOONMAAK

  We vragen je om de WOLF CABIN in dezelfde staat achter te laten als dat je ze gekregen hebt en volgens onderstaande richtlijnen.

  De WOLF CABIN dient als volgt te worden achtergelaten:

  • Afval sorteren
  • Alles terug plaatsen zoals je de WOLF CABIN hebt ontvangen
   • Meubilair terug op de juiste plaats
   • Keukengerief op de juiste plaats terug plaatsen
   • Afwasmachine uitladen
   • Bedden netjes achterlaten

  Indien de WOLF CABIN zodanig wordt achtergelaten dat een uitzonderlijke schoonmaak vereist is, zullen tevens extra bijkomende kosten worden aangerekend voor het sorteren van niet juist

  gesorteerd afval, opruimkosten, wasserijkosten,....


  3.4 VUUR

  • Vuur maken (kampvuur, kookvuur) kan enkel wanneer er geen code oranje, rood van toepassing is.
  • Vuur maak je alleen op de voorziene plaatsen (kampvuurcirkel, vuurschaal).
  • Indien je vuur maakt op de voorziene plaatsen moet je volgende regels in acht nemen:              Nooit onbemand;                                                                                                                                        Vuur volledig doven indien je weggaat van de vuurplaatsen;                                                                  Het is strict verboden een open vuur te maken in het bos.


   3.5 IN- EN UITCHECKEN

   • Inchecken kan vanaf 17u plaatsvinden.
   • Uitchecken moet voor 16u gebeuren. Bij niet terugplaatsen van de sleutel met hanger in de sleutellocker wordt €30 aangerekend per sleutel.


   update 9 december  2022

    

   Locatie